Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

 DJP Pont >>

WIFI név: Jelszó:
DJP_WIFI a96kJRTmHQ
DJP_GUEST MNY4V4KV

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

kommunális hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hó
2. hétfői
napja

kerti hulladék (zsákban / kötegelve)

minden hó
1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

EP Választás 2019.

 

 

Magyarcsanád Helyi Választási Iroda Tájékoztatója

 

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását.
Magyarcsanád községben szavazni két szavazókörben lehet.


l. szavazókör - Magyarcsanád Fő u. 54. sz. Művelődési Ház
2. szavazókör - Magyarcsanád Fő u. 41. sz. Főzőkonyha-étkezde


Mindenki a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőben szereplő szavazókörben szavazhat.


A szavazás ideje: 2019. május 26. (vasárnap) 06,00-19,00 óra között.


Szavazni csak személyesen lehet.


A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolványokkal:
A. lakcímet igazoló hatósági igazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy
- útlevél, vagy
- vezetői engedély
B. lakcímet, vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány


Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség!


Ha a szavazás napján az értesítőben szereplő szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott magyarországi településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én l6,00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.


Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, nagykövetségen, vagy konzulátuson szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én l6,00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.


Ha egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

 

A mozgóurna igénylésének feltételei:
- Online igénylés határideje:
- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. május 22. 16,00 óra
- ügyfélkapus azonosítással: 2019. május 26. 12,00 óra
- Személyesen történő igénylés határideje: 2019. május 24. 16,00 óra
- Postán történő igénylés határideje: 2019. május 22. l6,00 óra
- Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés határideje: 2019. május 24. l6,00 óra a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz l2,00 óráig.
- Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (hozzátartozó, vagy egyéb személy) útján történő igénylés határideje: 2019. május 22. 16,00 óra a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján l2,00 óráig szavazatszámláló bizottsághoz.


A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.


Fontos, hogy a kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a kérelmező lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.


A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon
határidő: 2019. május 17. 16,00 óra.
- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson,
határidő: 2019. május 22. 16,00 óra


A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu, ahol a kérelmek letöltésére is lehetősége van.


A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.


A lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelme írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.


A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a Magyarcsanád Templom tér 1. sz. alatt található Polgármesteri Hivatalban működő Választási Irodától kérhet részletes tájékoztatást.

 

Izsákné Hetényi Valéria
helyi választási iroda vezetője  

 

Dokumentumok letöltése:

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu