Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Választás >>

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

 DJP Pont >>

WIFI név: Jelszó:
DJP_WIFI a96kJRTmHQ
DJP_GUEST MNY4V4KV

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

kommunális hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hó
2. hétfői
napja

kerti hulladék (zsákban / kötegelve)

minden hó
1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Településrendezési Terv

 MAGYARCSANÁD KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 
letölés >>

 


 

Magyarcsanád Község Polgármesterétől
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel.: 62/520-631
E-mail: penzugy@magyarcsanad.hu
www.magyarcsanád.hu

 

Ügyiratszám: 1349-74/2018
Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetését lezáró polgármesteri döntés közzététele
Ügyintéző: Popovics Krisztián
Melléklet: 172/2018. (XI. 27.) határozat Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyott tervezete

 

HIRDETMÉNY

  

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2018. (IX. 27.) MÖKT határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításáról, a 143/14., 0129., 0130., 0157/7. beruházás megvalósíthatósága érdekében. Tekintettel arra, hogy a beruházás kiemelt fejlesztési jelentőségű ügy, a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárásban történik.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 42. § (1) szerint „Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. (...)”

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) szerint Magyarcsanád Községi Önkormányzat ismertette a településrendezési eszközök módosításának tervezetét a partnerekkel.

A Rendelet 42.§ (1) szerint (...)A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

Tárgyalásos eljárás esetén a partneri vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A településrendezési eszközök módosításának tervezete kapcsán észrevétel, vélemény, javaslat nem érkezett.

A fentiek alapján helyben - szokásos módon - közzétételre kerül a partnerségi egyeztetést lezáró testületi határozat, a partnerségi egyeztetésben született észrevételeket, válaszokat és döntést tartalmazó nyilvántartási adatlap, valamint a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyott tervezete.

 

Magyarcsanád 2018. november 27.

 

Farkas János
polgármester

 


 

 Magyarcsanád Község Polgármesterétől
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel.: 62/520-631
E-mail: penzugy@magyarcsanad.hu
www.magyarcsanád.hu


Ügyiratszám: 1349-73/2018
Tárgy: Nyilvánosság tájékoztatása környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége kapcsán
hozott önkormányzati döntésről
Ügyintéző: Popovics Krisztián
Melléklet: 171/2018. (XI 27.) képviselő-testület

 

HIRDETMÉNY

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2018. (IX. 27.) határozatában döntött a Településrendezési eszközök módosításáról, a 143/14., 0129., 0130., 0157/7 hrsz-ú ingatlanokon beruházások megvalósíthatósága érdekében.

A településrendezési eszközök módosításával összefüggésben - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásai szerint – az Önkormányzat, mint kidolgozó - a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye alapján - döntést hoz a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.

A Rendelet 5.§ (2) bekezdése szerint a kidolgozó hivatalos értesítőjében vagy más, a nyilvánosság tájékoztatására alkalmas egyéb módon, továbbá ha van honlapja, azon is nyilvánosságra hozza döntését és annak indokait, továbbá, ha a környezet védelméért felelős szervek 4. § szerint megkapott véleményétől eltérően úgy döntött, hogy a környezeti vizsgálat nem szükséges, az eltérés tényét is.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy:

Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 171/2018. (XI. 27.) határozatában úgy döntött, hogy a településrendezési eszközöknek módosítása kapcsán környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, mivel a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye alapján a településrendezési eszközök módosítása miatt jelentős környezeti hatás nem várható. Az Önkormányzat döntése a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményétől egy esetben - az Állami Főépítész véleményétől - eltér.


Magyarcsanád 2018. november 27.


Farkas János
polgármester

 


 

Magyarcsanád Község Polgármesterétől
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel.: 62/520-631
E-mail: penzugy@magyarcsanad.hu
www.magyarcsanád.hu

Ügyiratszám: 1349-72/2018
Tárgy: Értesítés környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége kapcsán hozott önkormányzati döntésről
Ügyintéző: Popovics Krisztián
Melléklet: 171/2018. (XI. 27.) képv. testületi határozat

 

ÉRTESÍTÉS

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2018. (IX. 27.) határozatában döntött a Településrendezési eszközök módosításáról, a 143/14., 0129., 0130., 0157/7 hrsz-ú ingatlanokon beruházások megvalósíthatósága érdekében.


A településrendezési eszközök módosításával összefüggésben - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásai szerint – az Önkormányzat, mint kidolgozó - a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye alapján - döntést hoz a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.

A Rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint döntéséről és indokairól a kidolgozó értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.

A fentiek alapján értesítem, hogy:

Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 171/2018. (XI. 27.) határozatában úgy döntött, hogy a településrendezési eszközöknek módosítása kapcsán környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, mivel a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye alapján a településrendezési eszközök módosítása miatt jelentős környezeti hatás nem várható. Az Önkormányzat döntése a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményétől egy esetben - az Állami Főépítész véleményétől - eltér.

 

Magyarcsanád 2018. november 27.

 

Tisztelettel:

 

Farkas János
polgármester

 


 

171/2018. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat kivonat letöltése >>

172/2018. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat kivonat letöltése >>

 


  

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ANYAG 
letöltése >>

 


  

Magyarcsanád Község Polgármesterétől
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel.: 62/520-631
E-mail: penzugy@magyarcsanad.hu
www.magyarcsanád.hu


Partnerségi hirdetmény

 

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI
AZ ÉRINTETTEKET, HOGY

 

A KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁT
határozta el.

 

A változtatással érintett területek


Magyarcsanád, Dankó Pista telep 143/14 hrsz-ú telek és környéke
Magyarcsanád, Bekai ugar 0157/7 hrsz-ú telek és környéke
Magyarcsanád, Lapos 0129 és 0130 hrsz-ú telkek és környékük


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 29. § és 29/A §. előírása és Magyarcsanád Község Önkormányzata 15/2018. (IX. 28.) sz. KT. rendelettel jóváhagyott „Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályai” szerint Magyarcsanád lakossága, civil, gazdasági, szakmai és hitéleti szervezetei a részleges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan a partnerségi egyeztetési szakaszban észrevételeket tehet


2018. november 7. - 2018. november 23. között.


A módosítással kapcsolatos észrevételeiket írásban adhatják le – a polgármesternek címezve – az Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézőnek, küldhetik postai levélben, illetve a penzugy@magyarcsanad.hu elektronikus levélcímre.
A PARTNERSÉGI ANYAG MEGTEKINTHETŐ MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIVATALI HELYISÉGÉBEN, VALAMINT A www.magyarcsanad.hu HONLAPON

 

A széles társadalmi bevonás érdekében, a partnerségi rendeletnek megfelelően a módosítás folyamata alatt

 

lakossági fórumot is tartunk
2018. november 15-án 16 órai kezdettel
Magyarcsanád Művelődési Ház és Könyvtár épületében,
melyre szeretettel meghívjuk!

 

Ott szóban is elmondhatja véleményét, vagy még az azt követő 8 napon belül a fent megadott e-mail címre is eljuttathatja írásban.

 

Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Magyarcsanád Község Önkormányzat – Magyarcsanád, Templom tér 1. – hirdetőtáblán, és a község honlapján – www.magyarcsanad.hu honlap történik.

 

Véleményük fontos az Önkormányzat számára, ezért várjuk a témával kapcsolatos észrevételét!

 

Üdvözlettel,


Magyarcsanád, 2018. november 06.

 

Farkas János
polgármester

 


 

Dokumentumok letöltése:

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu