Pályázatok

 

Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

Egyéb információk

Orvosi Rendelő
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda-bölcsőde
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Főzőkonyha-ebédlő
Fő utca 41.
06-62/611-733

Művelődési ház
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Posta
Fő utca 38.
06-62/261-808

Pillér Takarékszövetkezet
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005


 
lazarjanos.hu

Lázár János ogy.
képviselő honlapja

Családgondozó és gyermekjóléti munkatárs (teljes munkaidő)

2017.01.11.

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyarcsanád Község Önkormányzata

családgondozó és gyermekjóléti munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Fő utca 49.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatinak ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet család- és gyermekjóléti szolgálatnál előírt szakirányú felsőfokú végzettség,
• Családgondozás vagy gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű szociális érzékenység, empátiás készség, probléma megoldó képesség, jogszabályok ismerete,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8). bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas János nyújt, a 06 62 520 630 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó és gyermekjóléti munkatárs.
vagy
• Elektronikus úton Farkas János részére a polgarmester@magyarcsanad.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Farkas János, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Község honlap - 2017. január 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu