Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

DJP Pont >>

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend 2019:

hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hónap 2. szerdai napja
zöldhulladék minden hónap 1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Családgondozó és gyermekjóléti munkatárs pályázat

2017.06.19.

Magyarcsanád Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyarcsanád Község Önkormányzata

családgondozó és gyermekjóléti munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Fő utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatinak ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet család­ és gyermekjóléti szolgálatnál előírt szakirányú felsőfokú végzettség, (1/2000 Szcsm rendelet szerinti

kivételekkel),

• Családgondozás vagy gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett szakmai tapasztalat ­ Legalább 1­3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű szociális érzékenység, empátiás készség, problémamegoldó képesség, jogszabályok ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §­ának (8). bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas János nyújt, a 06

62/520­630 ­os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanád Község Önkormányzata címére

történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69/2017,

valamint a munkakör megnevezését: családgondozó és gyermekjóléti munkatárs.

vagy

• Elektronikus úton Farkas János részére a polgarmester@magyarcsanad.hu E-
mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Farkas János, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom

tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Magyarcsanád Község honlapja ­ 2017. június 19.

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu