Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

DJP Pont >>

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hónap 2. hétfői napja
zöldhulladék minden hónap 1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Igazgatási csoportvezető pályázat

2017.08.16.

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási csoportvezető

munkakör betöltésére.

 


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Csongrád megye, 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyedi jogszabályokban a jegyző részére megállapított feladat és hatáskörök közül a munkaköri leírásban részére rögzített feladatok.
Ellátandó feladatok:
Igazgatási ügyintézői feladatok. Részt vesz az előterjesztések/beszámolók, jegyzőkönyvek elkészítésében. Segíti a polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok ellátását. Összefogja, koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az igazgatási csoport munkáját. Távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzőt.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kezeli a köztisztviselők, közalkalmazottak személyi ügyeit. Elkészíti a teljesítményértékeléseket és minősítéseket. Intézi a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, kereskedelmi és ipari hatósági feladatokat, a mezőgazdasági,- állat és növény egészségügyi, valamint a parlagfűvel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a jegyző hatáskörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. §. (8) bek. a), c) pontjában foglalt közszolgálati, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
• közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 6 hónap próbaidő vállalása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Izsákné Hetényi Valéria nyújt, a
06 62 520 630 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1549-4/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási csoportvezető.
vagy
• Elektronikus úton Izsákné Hetényi Valéria részére a jegyzo@magyarcsanad.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Izsákné Hetényi Valéria, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a jegyző formailag és tartalmilag megvizsgálja és kiválasztja a meghallgatandó jelöltek körét. Ezt követően dönt a polgármester egyetértésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. Az elbírálást követően a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatot érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha valamennyi formai és tartalmi követelménynek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Község honlap - 2017. augusztus 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu