Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

DJP Pont >>

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hónap 2. hétfői napja
zöldhulladék minden hónap 1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Partnerségi hirdetmény

2017.08.28.

 Magyarcsanád Község

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet
készítésébe kezdett.
Jelen értesítésünk az előzetes tájékoztatási szakaszához kapcsolódik.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 43/A. § (2) bekezdés a) pontja és Magyarcsanád Község Önkormányzata 8/2017. (V. 31.) sz. KT. rendelettel jóváhagyott „Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályai” szerint Magyarcsanád lakossága, civil, gazdasági, szakmai és hitéleti szervezetei az új Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítéséhez javaslatokat tehet, adatokat szolgáltathatnak.

2017. augusztus 21-től - 2017. szeptember 11-ig.

A kézikönyvhöz és a rendelethez vonatkozó javaslataikat írásban adhatják le – a polgármesternek címezve – az Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési ügyintézőnek, küldhetik postai levélben, illetve az epitesugy@magyarcsanád.hu elektronikus levélcímre.
A Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez a település különböző jellegzetes, karakteres részeit, épített, természeti vagy táji elemeit korábbról megörökítő képi (akár kézzel rajzolt) ábrázolásokat mutathatják be digitális publikálásra, vagy digitalizálást követően küldhetik szintén a fenti elektronikus postafiókba.


A széles társadalmi bevonás érdekében, a partnerségi rendeletnek megfelelően a témában a készítés folyamata alatt

lakossági fórumot is tartunk,
melyre szeretettel meghívjuk!
2017. szeptember 14-én 16.30 órakor
Magyarcsanád művelődési házába

Ott szóban is elmondhatja ötletét, javaslatát, vagy még az azt követő 8 napon belül a fent megadott e-mail címre is eljuttathatja írásban.

Mellékelt előzetes tájékoztatóban olvashat az településképi arculati kézikönyvről és településképi rendeletről bővebben.

Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Magyarcsanád Község Önkormányzat – 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. – főbejárata előtti hirdetőtáblán, és a község honlapján – www.magyarcsanad.hu – elhelyezett hirdetéseken keresztül, továbbá a helyi információs havilap útján, illetve felhasználásával is történik.


Kérjük, hogy észrevételeivel és tanácsaival segítse közös munkánkat!

Üdvözlettel,

Farkas János
Polgármester


ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ
A
MAGYARCSANÁD KÖZSÉG

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK, VALAMINT TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


Az építésügy átalakítását célzó intézkedések részeként az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet védelme, valamint az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvényt, amely 2016. július 23. lépett hatályba.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési Kódex) határozza meg a település arculati kézikönyv és a településképi rendelet részletes tartalmi elemeit, egyeztetésük és elfogadásuk szabályait.
A Képviselő-testületnek – a fent említett törvénynek és a végrehajtó kormányrendeletnek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia a településképi rendeletet.

Mi is az arculati kézikönyv?
A Településképi Törvény vezette be új eszközként a Településképi Arculati Kézikönyvet, mely a településképi rendeletet megalapozó, alátámasztó munkarésze egyben is.
Településképi Arculati Kézikönyv főbb jellemzői:
• Nemcsak szakembereknek készül, elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.
• A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegretörően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
• Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit.
• Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására.
• Jó példák bemutatásával a kézikönyv segítséget nyújt majd az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki.
Elvárt igény, hogy ezen dokumentum széles körben prezentálható legyen. Az arculati kézikönyvet a települési önkormányzat normatív határozatként fogadja el és folyamatos elérhetőséget fog biztosítani digitális és nyomtatott formában is egyaránt.

Mi az a Településképi rendelet?
A települési épített és természeti környezeti vizuális megjelenésének szabályozása érdekében a Kézikönyv alapján megfogalmazott, mindenki által betartandó rendelet. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

Az eddigi önálló önkormányzati rendeletek, mint a:
• helyi értékvédelem
• reklám
• településképi bejelentés
• településképi véleményezés
• településképi kötelezés
• a helyi építési szabályzat településképvédelmi előírásai
egy közös rendeletbe kerülnek összegyűjtve.


Magyarcsanád Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a lakosságot, érdekképviseletet, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várja a Település Arculati Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák) kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, reklámhordozók bemutatását, javaslatát a kísérő levélben megadott címre.

Fotókat jpeg-ben is szívesen várunk, melyhez kérjük megjelölni, hogy pontosan hol is készült.

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu