Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

DJP Pont >>

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hónap 2. hétfői napja
zöldhulladék minden hónap 1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Pályázat

2018.06.29.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat (6932 Magyarcsanád Templom tér 1 adószám: 15726841-2-06) mint Hasznosító tulajdonos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletének 6. §-ban foglaltak alapján

 

PÁLYÁZATOT

 

ír ki a Magyarcsanád Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Magyarcsanád belterületi 465. helyrajzi számú, természetben a Magyarcsanád Templom tér 6. szám alatt található kivett Áruház megnevezésű ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségként történő bérbeadására.

 

A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető előre egyeztetett időpontban (Községháza hivatalában az ügyintéző segítséget nyújt a bejutáshoz).
A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 2018. július 31-ig 16.00 óráig a Községháza ügyfélszolgálatán, vagy postai úton.

A helyiségben folytatható fő tevékenységek élelmiszer és vegyes kiskereskedelem.

A helyiség az ott folytatni kívánt tevékenység, működési engedély(ek) folytatásához szükséges módon való kialakítása bérlő feladata, saját költségen.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély esetén:
a.) A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele)
b.) A pályázó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát a helyiségre, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási induló ár.
c.) Igazolást arról, hogy Magyarcsanád Községi Önkormányzat felé nincs (köz)tartozása.

Gazdasági társaság esetén:
a.) három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonatot.
b.) A pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányának hiteles másolatát.
c.) A pályázó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát a helyiségre, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási induló ár.
d.) Igazolást arról, hogy Magyarcsanád Községi Önkormányzat, valamint a NAV felé nincs (köz)tartozása.
Egyéni vállalkozó esetén a fentiek mellett a vállalkozói igazolvány másolatát.

A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): 62 992 Ft + ÁFA / hó
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 5 év.

A pályázat elbírálása során az érvényes ajánlatok közül az önkormányzat érdekeit szem előtt tartó, legelőnyösebb ajánlatot kell nyertesnek kihirdetni, és vele a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján szerződést kell kötni.

Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az egyenlő bérleti díj ajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor.

A versenytárgyaláson a bérleti díj összege bruttó 5.000.-Ft/hónap licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb bérleti díj ajánlathoz képest. A pályázat nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi.

Amennyiben az előírt határidőre csak egy pályázatot nyújtanak be, a Polgármester a Hasznosító javaslatára döntést hozhat a bérbeadásról a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül, kettő vagy több azonos feltétellel rendelkező pályázat esetén, versenytárgyalást kell tartani a Hasznosító közreműködésével. A Polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse.

 

Magyarcsanád 2018. június 28.

 

Farkas János s.k.
polgármester

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu