Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

 DJP Pont >>

WIFI név: Jelszó:
DJP_WIFI a96kJRTmHQ
DJP_GUEST MNY4V4KV

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

kommunális hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hó
2. hétfői
napja

kerti hulladék (zsákban / kötegelve)

minden hó
1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Tájékoztató ülnökválasztásról

2019.03.25.

 HIRDETMÉNY


MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE A BÍRÓSÁGOK ÜLNÖKEINEK MEGVÁLASZTÁSA IDŐPONTJÁT – A 95/2019. (III. 5.) KE HATÁROZATÁVAL – 2019. MÁRCIUS 7. ÉS 2019. ÁPRILIS 30. KÖZÉ ESŐ IDŐTARTAMRA TŰZTE KI.


TEKINTETTEL ARRA, HOGY A JELENLEGI BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK MEGBÍZATÁSA 2019-BEN LEJÁR


A MAKÓI JÁRÁSBÍRÓSÁGRA ÜLNÖKÖKET LEHET JELÖLNI.


A 2011. ÉVI CLXII. TÖRVÉNY 216. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL A MAKÓI JÁRÁSBÍRÓSÁGRA VÁLASZTHATÓ FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTETŐELJÁRÁSBAN ELJÁRÓ ÜLNÖKÖK SZÁMÁT ÖSSZESEN 4 FŐBEN HATÁROZTA MEG.

 

A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2017. ÉVI XC. TÖRVÉNY 680. § (5) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN A FIATALKORÚ ELLENI BÜNTETŐELJÁRÁSBAN ÜLNÖKKÉNT KIZÁRÓLAG
A) PEDAGÓGUS,
B) PSZICHOLÓGUS, VAGY
C) A CSALÁD-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS, GYÁMÜGYI IGAZGATÁS KERETÉBEN AZ ELLÁTOTTAK GYÓGYÍTÁSÁT, ÁPOLÁSÁT, FOGLALKOZTATÁSÁT, FEJLESZTÉSÉT, ELLÁTÁSÁT, NEVELÉSÉT, GONDOZÁSÁT VAGY SZOCIÁLIS SEGÍTÉSÉT, A GYERMEK SORSÁNAK RENDEZÉSÉT KÖZVETLENÜL SZOLGÁLÓ, EGYETEMI VAGY FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓ VAGY KORÁBBAN DOLGOZÓ SZEMÉLY
VEHET RÉSZT.
A BÍRÁK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS JAVADALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXII. TÖRVÉNY 213. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT A FIATALKORÚAK BÜNTETŐÜGYEIBEN ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
A) PEDAGÓGUS ÜLNÖKEIT A BÍRÓSÁG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANTESTÜLETEI,
B) NEM PEDAGÓGUS ÜLNÖKEIT AZ EGYESÜLETEK - KIVÉVE A PÁRTOKAT -, A FOGLALKOZÁSUK SZERINTI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEK, VALAMINT ŐKET A BE. 680. § (5) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINTI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATÓ, VAGY KORÁBBAN FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK
JELÖLIK.

 

ÜLNÖKNEK AZ A 30. ÉVÉT BETÖLTÖTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR VÁLASZTHATÓ MEG, AKI NEM ÁLL A CSELEKVŐKÉPESSÉGET ÉRINTŐ GONDNOKSÁG, VAGY TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL HATÁLYA ALATT, TOVÁBBÁ BÜNTETLEN ELŐÉLETŰ ÉS NEM ÁLL KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS HATÁLYA ALATT SEM.


A JELÖLÉSHEZ CSATOLNI KELL AZT AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOT, AMELYNEK TARTALMAZNIA KELL A JELÖLT NEVÉT, SZÜLETÉSI HELYÉT ÉS IDEJÉT, ANYJA NEVÉT, LAKÓHELYÉT, ISKOLAI VÉGZETTSÉGÉT, SZAKKÉPZETTSÉGÉT, FOGLALKOZÁSÁT, MUNKAHELYE NEVÉT ÉS CÍMÉT, EGY HÓNAPRA JÁRÓ TÁVOLLÉTI DÍJA ÖSSZEGÉT, VALAMINT AZ ALÁÍRÁSÁT.


A JELÖLT A JELÖLÉS ELFOGADÁSÁT KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL, AZ ÜLNÖKKÉ TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁSÁRA JOGOSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNNYAL IGAZOLJA BÜNTETLEN ELŐÉLETÉT. A FIATALKORÚAK BÜNTETŐÜGYEIBEN ELJÁRÓ BÍRÓSÁG NEM PEDAGÓGUS ÜLNÖKJELÖLTJÉNEK AZ ÜLNÖKKÉ TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁSÁRA JOGOSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE IGAZOLNIA KELL TOVÁBBÁ A MEGVÁLASZTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOKAT ÉS TÉNYEKET.


HA A JELÖLT A FENT MEGJELÖLT IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT ELMULASZTJA, ÜLNÖKKÉ MEGVÁLASZTANI NEM LEHET.


A JELÖLÉST 2019. ÁPRILIS 5-IG A POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI IRODA JOGI CSOPORTJÁRA (6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. FSZ. 36-OS SZOBA) LEHET BEJELENTENI A HIVATAL MUNKAIDEJE ALATT FOLYAMATOSAN.


AZ ÜLNÖKÖK JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERHETŐ A POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI IRODA JOGI CSOPORTJÁN, A BÍRÓSÁGI ÜLNÖKKÉ JELÖLÉS NYOMTATVÁNYA, VALAMINT A JELÖLÉS ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT NYOMTATVÁNYA UGYANOTT ÁTVEHETŐ, ILLETVE A WWW.MAKO.HU HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ.


MAKÓ, 2019. MÁRCIUS 13.


FARKAS ÉVA ERZSÉBET S.K.
POLGÁRMESTER


FARKAS TAMÁS S.K.
MAKÓI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE


BIRTA JÚLIA MIHAÉLA S.K.
MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

« Visszalépés

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu