Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

 DJP Pont >>

WIFI név: Jelszó:
DJP_WIFI a96kJRTmHQ
DJP_GUEST MNY4V4KV

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hónap 2. hétfői napja

zöldhulladék

minden hónap 1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019.04.02.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
76/2019. (III. 28.) számú határozata alapján

az önkormányzati támogatásról szóló 20/2017 (XII.22.) számú önkormányzati rendelete
alapján pályázatot hirdet a rendeletben meghatározott szervezetek, személyek feladatainak támogatására

 

A pályázat célja:

 

a Magyarcsanádi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező szervezetek, lakóhelyű személyek programjainak, valamint a település lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.
Az önkormányzat által támogatott területek:
a) egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
b) szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása),
c) kulturális tevékenység, hagyományápolás
d) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
e) ismeretterjesztés,
f) testvértelepülésekkel kapcsolatos tevékenység,
g) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
h) gyermek- és ifjúságvédelem,
i) közrend, közbiztonság védelme,
j) sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport,
egyéb a helyi rendeletben meghatározott célok.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. november 30
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület folyamatosan dönt a beérkezett pályázatok függvényében.
A támogatás összegének felhasználására a képviselő-testület nevében a polgármester megállapodást köt.

A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni. Az elszámolás határideje a rendeletben meghatározottak szerint.

A pályázat beadásához szükséges űrlap és a szükséges mellékletek letölthető a www.magyarcsanad.hu honlapról.

 

Melléklet letöltése >>

» Tovább

DJP képzés

2019.04.01.

 

» Tovább

Szünidei étkeztetés tájékoztató

2019.03.25.

ÉRTESÍTÉS!

 

Értesítem a Tisztelt szülőket, hogy megkezdtük a tavaszi szünidei étkeztetéshez szükséges nyilatkozatok beszedését.

A nyilatkozatokat kérem, hogy az önkormányzat szociális irodájában szíveskedjenek leadni.

 

NYILATKOZAT SZINTÉN A SZOCIÁLIS IRODÁBAN KÉRHETŐ

Beadási határidő: 2019. április 12.(PÉNTEK)


Dorogi Beatrix családsegítő

» Tovább

Tájékoztató ülnökválasztásról

2019.03.25.

 HIRDETMÉNY


MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE A BÍRÓSÁGOK ÜLNÖKEINEK MEGVÁLASZTÁSA IDŐPONTJÁT – A 95/2019. (III. 5.) KE HATÁROZATÁVAL – 2019. MÁRCIUS 7. ÉS 2019. ÁPRILIS 30. KÖZÉ ESŐ IDŐTARTAMRA TŰZTE KI.


TEKINTETTEL ARRA, HOGY A JELENLEGI BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK MEGBÍZATÁSA 2019-BEN LEJÁR


A MAKÓI JÁRÁSBÍRÓSÁGRA ÜLNÖKÖKET LEHET JELÖLNI.


A 2011. ÉVI CLXII. TÖRVÉNY 216. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL A MAKÓI JÁRÁSBÍRÓSÁGRA VÁLASZTHATÓ FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTETŐELJÁRÁSBAN ELJÁRÓ ÜLNÖKÖK SZÁMÁT ÖSSZESEN 4 FŐBEN HATÁROZTA MEG.

 

» Tovább

Márciusi testületi ülés

2019.03.22.

Meghívó

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 28-án 16:30 órakor
soros nyílt ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Napirend

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.) A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas János polgármester
3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas János polgármester
4.1.) TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázat, pénzügyi szerkezetének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.2.) Pályázati felhívás a 20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott szervezetek, személyek feladatainak
Előadó: Farkas János polgármester
4.3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. (VIII. 07.) rendelet módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.4.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
4.5.) A Magyarcsanád Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti terve
Előadó: Farkas János polgármester
5.) Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!

 

Magyarcsanád, 2019. március 22.

 

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019.03.18.

1. számú Melléklet a 68/2019. (III. 14.) számú határozathoz

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)
egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező
YMB-963 forgalmi rendszámú Caterpillar 432D típusú kotrógép értékesítésére

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. év március 31.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és a gép legfontosabb jellemzőit átvehető: 6932 Magyarcsanád Templom tér 1
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

 

» Tovább

Hulladékgyűjtés tájékoztató

2019.03.12.

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtésről


Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra is díjmentes a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévényi mennyiségben Magyarcsanád területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre a gyűjtési napon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.


Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják el!

 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.


Zöldjárat naptár 2019 (minden hónap első hétfője)


Magyarcsanád

Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Hétfő 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

 

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről


Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

 

Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-20/401-4304 tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!


A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.


A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is csütörtök, az eddig megszokott módon.


Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edény/szelektív gyűjtő zsák) elszállítása havonta egy alkalommal az alábbi naptár szerint, minden hónap második szerdáján történik.

  

Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Hétfő 7 11 11 8 6 10 8 12 9 7 11 9

 

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu