Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: 06-62/520-630

Fax: 06-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K NINCS
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>

 

Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

 DJP Pont >>

WIFI név: Jelszó:
DJP_WIFI a96kJRTmHQ
DJP_GUEST MNY4V4KV

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
06-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
06-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
06-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
06-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
06-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
06-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
06-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
06-62/261-808

3A Takarékszövetkezet >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
06-62/260-005

Hulladékszállítási rend:

hulladék
(zöld kuka)

minden hét csütörtök napja

szelektív hulladék
(sárga kuka)

minden hónap 2. hétfői napja

zöldhulladék

minden hónap 1. hétfői napja

  

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Hírek

Áramszünet értesítő

2018.08.24.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a

„hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft. 

 

2018.08.27. 08:00 - 14:00 időszakban az alábbi területeken:

Magyarcsanád

Jókai Mór utca; Kenderföld sor 3,2-4;
Kossuth utca 1-35,2-34; Laktanya tér 1-27,2-28;
Szélső sor 4; Termál utca 1-11,4-22;

 

2018.08.28. 08:00 - 14:00 időszakban az alábbi területeken:

Magyarcsanád

Bánát utca 13-37,2-26; Búza sor 1-7,2-6;
Ifjúság sor 1-11,2-12; Jókai Mór utca 1-31,4-30;
József Attila utca 5-25,4-24; Laktanya tér 1-27,2-28;
Maros utca 3-23,6-24; Szántó Kovács János utca 1-19,8-16;
Táncsics sor 5-29,2-30; Templom tér 1-21,2-6;
Termál utca 1-11,4-22;


2018.08.28. 08:00 - 14:00 időszakban az alábbi területeken:

Magyarcsanád

Béke utca 2-14; Damjanich utca 3-13,2-4;
Ifjúság utca 3; Kenderföld sor 3,2-4;
Külterület 48+100 km; Naptáras közvilágítás;
Szélső sor 3,2-4; Tanya 6/3;

» Tovább

Dél Alföldi Mozgolódó

2018.08.22.

 Díjmentes alakformáló, sajáttestúlyos fitness tréning
2018.08.23-tól minden csütörtökön 17:00-18:00-ig
a Művelődési Ház nagytermében.

 

 

 

» Tovább

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

2018.08.17.

A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást.


A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; hanem gondatlanságból, nemtörődömségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni. Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az üzletekbe, óvodába, iskolába, stb.

 

» Tovább

Áruház pályázat

2018.08.08.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat (6932 Magyarcsanád Templom tér 1 adószám: 15726841-2-06) mint Hasznosító tulajdonos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletének 6. §-ban és a képviselő-testület 113/2018 (VIII.47) határozatában foglaltak alapján

 

PÁLYÁZATOT

 

ír ki a Magyarcsanád Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Magyarcsanád belterületi 465. helyrajzi számú, természetben a Magyarcsanád Templom tér 6. szám alatt található kivett Áruház megnevezésű ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségként történő bérbeadására.

A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető (Községháza hivatalában az ügyintéző segítséget nyújt a bejutáshoz).

A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 2018. augusztus 31-ig 16.00 óráig a Községháza ügyfélszolgálatán, vagy postai úton.

A helyiségben folytatható fő tevékenységek élelmiszer és vegyes kiskereskedelem.

A helyiség az ott folytatni kívánt tevékenység, működési engedély(ek) folytatásához szükséges módon való kialakítása bérlő feladata, saját költségen.

A pályázatnak tartalmaznia kell:


Magánszemély esetén:
a.) A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele)
b.) A pályázó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát a helyiségre, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási induló ár.
c.) Igazolást arról, hogy Magyarcsanád Községi Önkormányzat felé nincs (köz)tartozása.

Gazdasági társaság esetén:
a.) három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonatot.
b.) A pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányának hiteles másolatát.
c.) A pályázó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát a helyiségre, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási induló ár.
d.) Igazolást arról, hogy Magyarcsanád Községi Önkormányzat, valamint a NAV felé nincs (köz)tartozása.

Egyéni vállalkozó esetén a fentiek mellett a vállalkozói igazolvány másolatát.

A bérleti díj minimális összege (kikiáltási induló ár): 47.244 Ft + ÁFA / hó

A bérleti jogviszony időtartama: maximum 5 év.

A pályázat elbírálása során az érvényes ajánlatok közül az önkormányzat érdekeit szem előtt tartó, legelőnyösebb ajánlatot kell nyertesnek kihirdetni, és vele a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján szerződést kell kötni.

Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az egyenlő bérleti díj ajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor.

A versenytárgyaláson a bérleti díj összege bruttó 5.000.-Ft/hónap licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb bérleti díj ajánlathoz képest. A pályázat nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi.

Amennyiben az előírt határidőre csak egy pályázatot nyújtanak be, a Polgármester a Hasznosító javaslatára döntést hozhat a bérbeadásról a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül, kettő vagy több azonos feltétellel rendelkező pályázat esetén, versenytárgyalást kell tartani a Hasznosító közreműködésével.
A Polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse.


Magyarcsanád 2018 augusztus 7

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATTÉTELRE

2018.08.08.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím adományozásáról szóló 13/2018. (VIII. 07.) rendelete tartalmazza Magyarcsanád Község Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adományozásának rendjét.

 

Az Önkormányzat rendelete szerint:

„A „MAGYARCSANÁD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:
a) polgármester,
b) települési képviselő,
c) pártok, társadalmi szervezetek,
d) a község lakossága.

Díszpolgári cím évente egy alkalommal egy személy részére adományozható.

Évente posztumusz kitüntetés is adományozható.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat a polgármester terjeszti be a Képviselő-testület ülésére.

A vonatkozó önkormányzati törvényi rendelkezések szerint a kitüntető cím adományozásáról a Képviselő-testület zárt ülésén dönt.

Magyarcsanád Község Díszpolgára címet a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Város Napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig tegyék meg indítványukat Magyarcsanád Község Díszpolgárának személyére.

Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt: Magyarcsanád Község Polgármesterének „Javaslat Magyarcsanád Község Díszpolgára címre„ zárt borítékban, 6932 Magyarcsanád Templom tér 1. címre lehet benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Magyarcsanád 2018. augusztus 8.

 

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

RNÖ meghívó

2018.07.27.

 

» Tovább

Szúnyoggyérítés

2018.07.20.

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL


Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A védekezés időpontja: 2018.07.25. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

 

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, Aqua K-othrin ULV

 

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

 

Dátum: Magyarcsanád, 2018.07.19.


Tisztelettel:

Izsákné Hetényi Valéria s.k.

jegyző

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu