Pályázatok

 
Részletek >>

Elérhetőségek

Cím: 6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

Tel.: +36-62/520-630

Fax: +36-62/520-631

Mobil: +36-20/411-19-01

bővebben >>

Ügyfélfogadás:

H 08:00-12:00; 12:30-16:00
K nincs ügyfélfogadás
Sz 08:00-12:00; 12:30-16:00
Cs 08:00-12:00
P 08:00-12:00

bővebben >>


 Magyarcsanádi Hírek >>

E-ügyintézés Portál >>

 DJP Pont >>

Egyéb információk

Orvosi Rendelő >>
Fő utca 39.
+36-62/611-010

Védőnői Szolgálat >>
Fő utca 39.
+36-62/261-896

Cédrus Gyógyszertár >>
Fő utca 39.
+36-62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
Fő utca 41.
+36-62/611-890

Gyermekjóléti Szolgálat >>
Templom tér 1.
+36-20/258-68-35

Általános Iskola >>
Templom tér 3.
+36-62/261-809

Óvoda >>
Petőfi utca 18.
+36-20/335-33-03

Művelődési ház >>
Fő utca 54.
+36-62/611-001

Főzőkonyha-ebédlő >>
Fő utca 41.
+36-62/611-733

Posta >>
Fő utca 38.
+36-62/261-808

Takarékbank Zrt. >>
Apátfalva, Hunyadi M. u 18.
+36-62/260-005
 

Lázár János ogy.
képviselő honlapja >>

Hírek

Márciusi testületi ülés

2019.03.22.

Meghívó

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 28-án 16:30 órakor
soros nyílt ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Napirend

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.) A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas János polgármester
3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas János polgármester
4.1.) TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázat, pénzügyi szerkezetének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.2.) Pályázati felhívás a 20/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott szervezetek, személyek feladatainak
Előadó: Farkas János polgármester
4.3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. (VIII. 07.) rendelet módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.4.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
4.5.) A Magyarcsanád Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti terve
Előadó: Farkas János polgármester
5.) Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!

 

Magyarcsanád, 2019. március 22.

 

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019.03.18.

1. számú Melléklet a 68/2019. (III. 14.) számú határozathoz

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)
egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező
YMB-963 forgalmi rendszámú Caterpillar 432D típusú kotrógép értékesítésére

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. év március 31.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és a gép legfontosabb jellemzőit átvehető: 6932 Magyarcsanád Templom tér 1
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

 

» Tovább

Hulladékgyűjtés tájékoztató

2019.03.12.

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtésről


Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra is díjmentes a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévényi mennyiségben Magyarcsanád területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre a gyűjtési napon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.


Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják el!

 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.


Zöldjárat naptár 2019 (minden hónap első hétfője)


Magyarcsanád

Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Hétfő 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

 

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről


Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

 

Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-20/401-4304 tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!


A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.


A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is csütörtök, az eddig megszokott módon.


Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edény/szelektív gyűjtő zsák) elszállítása havonta egy alkalommal az alábbi naptár szerint, minden hónap második szerdáján történik.

  

Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Hétfő 7 11 11 8 6 10 8 12 9 7 11 9

 

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 

» Tovább

Tüdőszűrés értesítő

2019.03.06.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

TÜDŐSZŰRÉS

lesz az alábbi időpontokban:

2019.03.18. hétfő, 09:30-14:30;
2019.03.19. kedd, 09:30-14:30;
2019.03.20. szerda, 09:30-14:30.

Helye: Művelődési Ház udvara (Magyarcsanád, Fő utca 54.)

Kérjük, hogy saját érdekében mindenki szíveskedjék megjelenni.

Személyi igazolványát és TAJ- kártyáját hozza magával!

 

» Tovább

Februári testületi ülés

2019.02.22.

Meghívó

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 28-án 16:30 órakor
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Napirend

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.) Farkas János polgármester 2018. évi szabadságának igénybevétele, 2019. évi szabadságának megállapítása, ütemezése
Előadó: Farkas János polgármester
3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Farkas János polgármester
5.) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Magyarcsanád Község Polgármestere
Előadó: Farkas János polgármester
6.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában álló 0167/19., 0167/20., 0167/21 és 0167/22. hrsz-ú ingatlan rendezése
Előadó: Farkas János polgármester
7.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat tulajdonában álló 143/14. hrsz-ú ingatlan rendezése és új utcák elnevezése
Előadó: Farkas János polgármester
8.) Egyebek
 

Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!

 

Magyarcsanád, 2019. február 22.

 

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

Januári testületi ülés

2019.01.25.

Meghívó

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-én 16:30 órakor
soros nyílt ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád, Templom tér 1.)


Napirend

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Előadó: Farkas János polgármester
3.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Farkas János polgármester
4.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
5.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
6.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester
7.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat Közösségi Színtere 2019. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Farkas János polgármester
8.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy, távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása
Előadó: Farkas János polgármester
9.) Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!


Magyarcsanád, 2019. január 25.


Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása 2019. január

2019.01.07.

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:


Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520
csongrad@egyenlobanasmod.hu


Állandó ügyfélfogadás
SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. - 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2019. január 11-én: 9:00-13:00 óra között.
2019. január 25-én: 9:00-13.00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2019. január 17-én: 09:00-13:00 óra között.

Járási ügyfélfogadás
SINOSZ Hódmezővásárhelyi Szervezete – 6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.
Tel: 06/70/377-5740
2019. január 29-én: 13:00-17:00 óra között.

» Tovább

Pénztári nyitva tartás rendje

2019.01.03.

Tisztelt Lakosok!

 

2019. január 1-től Magyarcsanád Községi Önkormányzat új Pénztári nyitva tartás rendje a következőképpen alakul:

 

Pénztári órák
Hétfő 8 - 15 óra
Kedd Z Á R V A
Szerda 8 - 12 óra
Csütörtök Z Á R V A
Péntek 8 - 12 óra

 

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu