Elérhetőségek

Községháza
 Cím:

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

 Tel.:

+36 62/520-630
+36 20/411-19-01

  Ügyfélfogadás
 H: 08:00-12:00; 12:30-16:00
 K: nincs ügyfélfogadás
 Sz: 08:00-12:00; 12:30-16:00
 Cs: 08:00-12:00
 P: 08:00-12:00
  Pénztár
 H: 08:00-15:00
 K: zárva
 Sz: 08:00-12:00
 Cs: zárva
 P: 08:00-12:00
 bővebben >>

Egyéb információk

Magyarcsanádi Hírek

E-Önkormányzat

Lazarjanos.hu

  

Orvosi rendelő >>
 Cím:

Fő utca 39.

 Tel.:

+36 62/611-010
+36 70/367-66-10

Védőnői szolgálat >>
 Cím:

Fő utca 39.

 Tel.:

+36 62/261-896

Gyógyszertár >>
 Cím:

Fő utca 39.

 Tel.:

+36 62/672-096

Szociális Szolgáltatások >>
 Cím:

Fő utca 43.

 Tel.:

+36 62/611-890

Családsegítő >>
 Cím:

Templom tér 1.

 Tel.:

+36 70/796-93-61

Főzőkonyha >>
 Cím:

Fő utca 43.

 Tel.:

+36 62/611-733

Művelődési Ház >>
 Cím:

Fő utca 54.

 Tel.:

+36 62/611-001

Általános Iskola >>
 Cím:

Templom tér 3.

 Tel.:

+36 62/261-809

Óvoda >>
 Cím:

Petőfi utca 18.

 Tel.:

+36 20/335-33-03

Magyar Posta Zrt. >>
 Cím:

Fő utca 38.

 Tel.:

+36 62/261-808

Takarékbank Zrt. >>
 Cím:

Apátfalva, Hunyadi u 18.

 Tel.:

+36 62/260-005

Hírek

Tájékoztatás a barnakőszén támogatásról

2019.11.29.

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag kérelmeket

2019. december 2. és 2019. december 6. között
lehet benyújtani

a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal szociális iroda helyiségében, ügyfélfogadási időben.

A kérelmeket kizárólag személyes, személyigazolvány felmutatása mellett lehet benyújtani.

 

Nem állapítható meg támogatás abban az esetben, ha:

- az ingatlan szénnel nem fűthető
- az ingatlanban életvitelszerűen nem laknak
- az adott lakcím lakhatási támogatása gázfogyasztás díjához lett megállapítva.

Egy háztartásra legfeljebb 5 q tüzelőanyag támogatás kerülhet megállapításra.

 

» Tovább

Testületi ülés meghívó

2019.11.22.

Meghívó

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. november 28. napján 16:00 órakor
soros nyílt ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Községháza (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Napirend

Nyílt ülés:

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester

2.) A Temetőről és temetkezésről szóló 13/2005. (XI. 30.) Ör. rendelet felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester

3.1.) A 2019. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Farkas János polgármester

3.2.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Előadó: Farkas János polgármester

3.3) A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Előadó: Farkas János polgármester

4.) Egyebek
 

Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!


Magyarcsanád, 2019. november 22.


Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

Mikulásbál

2019.11.20.

 

» Tovább

Könyvvásár

2019.11.20.

 

» Tovább

Értesítés

2019.11.18.

Értesítjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket,
hogy a gyermekenként járó 6.500 forintot

2019. november 22. napján, 09:00 - 11:00 óráig

vehetik fel a községházán
(6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Az ellátás átvételéhez személyi igazolvány,
illetve amennyiben nem jogosult veszi fel az ellátást,
abban az esetben meghatalmazás is szükséges.

» Tovább

Településrendezési Eszközök módosítása - Lakossági Fórum

2019.10.28.

Magyarcsanád Község Polgármesterétől
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel.: 62/520-631
E-mail: penzugy@magyarcsanad.hu
www.magyarcsanád.hu

_________________________________________________________________________________________


Partnerségi hirdetmény

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI
AZ ÉRINTETTEKET, HOGY

A KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁT
határozta el.

A változtatással érintett területek

- Magyarcsanád, 644 hrsz-ú Temető és Ravatalozó ingatlana

- M43 autópálya és Cenad között tervezett 432. sz. másodrendű főútvonal Magyarcsanádi nyomvonalának megvalósulása a Maros hídon keresztül az országhatárig

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 29. § és 29/A §. előírása és Magyarcsanád Község Önkormányzata 15/2018. (IX. 28.) sz. KT. rendelettel jóváhagyott „Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályai” szerint Magyarcsanád lakossága, civil, gazdasági, szakmai és hitéleti szervezetei a részleges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan a partnerségi egyeztetési szakaszban észrevételeket tehet

2019. október 28 - 2019. november 15. között.

A módosítással kapcsolatos észrevételeiket írásban adhatják le – a polgármesternek címezve – az Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportvezetőjének, küldhetik postai levélben, illetve a penzugy@magyarcsanad.hu elektronikus levélcímre.
A PARTNERSÉGI ANYAG MEGTEKINTHETŐ MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIVATALI HELYISÉGÉBEN, VALAMINT A www.magyarcsanad.hu HONLAPON

 

A széles társadalmi bevonás érdekében, a partnerségi rendeletnek megfelelően a módosítás folyamata alatt

 

lakossági fórumot is tartunk

2019. november 7-én 16.30 órai kezdettel

Magyarcsanád Művelődési Ház és Könyvtár épületében,
melyre szeretettel meghívjuk!

 

Ott szóban is elmondhatja véleményét, vagy még az azt követő 8 napon belül a fent megadott e-mail címre is eljuttathatja írásban.

Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Magyarcsanád Község Önkormányzat – Magyarcsanád, Templom tér 1. – hirdetőtáblán, és a község honlapján – www.magyarcsanad.hu honlap történik.

 

Véleményük fontos az Önkormányzat számára, ezért várjuk a témával kapcsolatos észrevételét!

 

Üdvözlettel,


Magyarcsanád, 2019. október 28.

 

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

Igazgatási csoportvezető pályázat

2019.10.25.

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási csoportvezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyedi jogszabályokban a jegyző részére megállapított feladat és hatáskörök közül a munkaköri leírásban részére rögzített feladatok.

Ellátandó feladatok:

Távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzőt. Részt vesz az előterjesztések/beszámolók elkészítésében. Segíti a polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok ellátását. Összefogja és koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az igazgatási csoport munkáját.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézi a köztisztviselők, közalkalmazottak személyi ügyeit. Elkészíti a teljesítményértékeléseket és minősítéseket. Intézi a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, kereskedelmi és ipari hatósági feladatokat, a mezőgazdasági,- állat és növény egészségügyi, valamint a parlagfűvel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a jegyző hatáskörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, 29/2012 kormányrendelet szerinti képesítés, illetve Mötv jegyzőre vonatkozó képesítés - helyettesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Közigazgatási szakvizsga,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata 3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Izsákné Hetényi Valéria nyújt, a +3662520630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2533/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási csoportvezető.

vagy

• Elektronikus úton Izsákné Hetényi Valéria részére a jegyzo@magyarcsanad.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Izsákné Hetényi Valéria, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.magyarcsanad.hu - 2019. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

» Tovább

Családsegítő álláspályázat

2019.10.25.

Magyarcsanád Község Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Fő utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatinak ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet család- és gyermekjóléti szolgálatnál előírt szakirányú felsőfokú végzettség, illetve az 1/2000 SZCSM rendeletben előírtak szerinti nyelvvizsga hiányában szükséges végzettség mentesség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Családgondozás vagy gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett szakmai tapasztalat.

• Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű szociális érzékenység, empátiás készség, probléma megoldó képesség, jogszabályok ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8). bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas János nyújt, a +3662520630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2532/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő munkatárs.

vagy

• Elektronikus úton Farkas János részére a polgarmester@magyarcsanad.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Farkas János, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázat eredményességét meghozó testületi döntést követően 2019. december 1. napjától tölthető be. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.magyarcsanad.hu - 2019. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

» Tovább

Októberi testületi ülés

2019.10.25.

Meghívó

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 31. napján 16:00 órakor
soros nyílt ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Községháza (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

 

Napirend

Nyílt ülés:

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Farkas János polgármester
2.) Tájékoztató Magyarcsanád község környezeti állapotáról (közmeghallgatás)
Előadó: Farkas János polgármester
3.) Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi adóbevételeinek és átengedett bevételeinek alakulásáról
Előadó: Farkas János polgármester
4.) Beszámoló az önkormányzat 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Farkas János polgármester
5.) Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Farkas János polgármester
6.1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása
Előadó: Farkas János polgármester
6.2.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
Előadó: Farkas János polgármester
6.3.) Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról
Előadó: Farkas János polgármester
6.4.) Román Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád szervezettel megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
6.5.) Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
6.6.) Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád szervezettel megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Farkas János polgármester
6.7.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat által az önkormányzati társulások Társulási Tanácsába történő delegálás
Előadó: Farkas János polgármester
6.8.) Farkas János polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről, 2019. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről
Előadó: Farkas János polgármester
7.) Egyebek 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!

 

Magyarcsanád, 2019. október 25.

 

Farkas János s.k.
polgármester

» Tovább

Pénzügyi előadó pályázat

2019.10.21.

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal


a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 47. pont gazdálkodással kapcsolatos feladatkör II. besorolási osztály szerint

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nagylak Község Önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzat gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési jogszabályban rögzített feladatai, pénzügyi feladatok ellátása, átutalások rögzítése, kontírozás, számlázás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Minimum középfokú szakirányú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Igazgatási feladatokban való jártasság, ASP pénzügyi-könyvelési program ismerete, releváns közigazgatási gyakorlat, mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz a 45/2012.(III.20.) korm.rend.1.sz. melléklete szerint, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Izsákné Hetényi Valéria nyújt, a 0662520630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2181-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

vagy

• Elektronikus úton Izsákné Hetényi Valéria részére a jegyzo@magyarcsanad.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Izsákné Hetényi Valéria, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.magyarcsanad.hu - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu