Pályázatok

Elérhetőségek

🏢 Községháza

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

☎ +36 62/520-630
+36 20/411-19-01

🕑 Ügyfélfogadás

H:

08:00-12:00; 12:30-16:00

K:

nincs ügyfélfogadás

Sz:

08:00-12:00; 12:30-16:00

Cs:

08:00-12:00

P:

08:00-12:00

🕑 Pénztár

H:

08:00-12:00; 12:30-15:00

K:

zárva

Sz:

08:00-12:00

Cs:

zárva

P:

08:00-12:00

 

Egyéb információk

Orvosi rendelő
☎ +36 62/611-010

Védőnői szolgálat
☎ +36 30/578-52-20

Gyógyszertár
☎ +36 62/672-096

Szociális Szolgáltatások
☎ +36 62/611-890
+36 20/661-54-44

Családsegítő
☎ +36 70/796-93-61

Matüf Kft.
☎ +36 70/502-49-23

Művelődési Ház
☎ +36 62/611-001

Általános Iskola
☎ +36 62/261-809

Óvoda
☎ +36 20/335-33-03

Magyar Posta Zrt.
☎ +36 62/261-808

🌐 Magyarcsanádi Hírek

🌐 E-Önkormányzat

🌐 Lazarjanos.hu

🌐 Kormányablak Busz

 

Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Magyarcsanád Községi Önkormányzat

Székhelye: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

Postai címe: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

Telefonszáma: +36 62/520-630

Elektronikus levélcíme: polgarmester[kukac]magyarcsanad[pont]hu

Honlapja: www.magyarcsanad.hu

 

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefonszám: +36 62/520-630

Elektronikus levélcím: info[kukac]magyarcsanad[pont]hu

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Képviselő-testület

Polgármester

Képviselő-testület Bizottságai

Jegyző

Közös Hivatal

 

Az egyes szervezeti egységek feladatait a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetője: Farkas János polgármester

Telefonszáma: +36 62/520-630

Elektronikus levélcíme: polgarmester[kukac]magyarcsanad[pont]hu

Szervezeti egység: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Vezetője: dr. Szénási Hanna jegyző

Telefonszáma:

+36 62/520-040 (Apátfalva)
+36 62/520-630 (Magyarcsanád)
+36 62/279-140 (Nagylak)

Elektronikus levélcíme:

apatfalva.jegyzo@gmail.com
jegyzo[kukac]magyarcsanad[pont]hu
jegyzo[kukac]nagylak[pont]hu

Hivatal szervezeti egységei:

Pénzügyi Csoport
Igazgatási Csoport

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Magyarcsanád Községi Önkormányzat:

Farkas János polgármester

Telefonszáma: +36 62/520-630

Elektronikus levélcíme: polgarmester[kukac]magyarcsanad[pont]hu

Ügyfélfogadási rend

 

Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal:

dr. Szénási Hanna jegyző

Telefonszáma:

+36 62/520-040 (Apátfalva)
+36 62/520-630 (Magyarcsanád)
+36 62/279-140 (Nagylak)

Elektronikus levélcíme:

apatfalva.jegyzo@gmail.com
jegyzo[kukac]magyarcsanad[pont]hu
jegyzo[kukac]nagylak[pont]hu

Ügyfélfogadási rend

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Képviselő-testület

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Elérhetőség

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft.
Ügyvezető: Prágai Viktória
Cím: 6932 Magyarcsanád, Fő utca 43.
Telefon: +36 20/284-03-13
Email: matufkft@magyarcsanad.hu
Fő tevékenysége: Zöldterület-kezelés

A társaság további tevékenységeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

-

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 6931 Apátfalva, Templom utca 69.

Postai címe: 6931 Apátfalva, Templom utca 69.

Telefonszáma: +36 62/520-040

Elektronikus levélcíme: apatfalva.polg@vnet.hu

Honlapja: www.apatfalva.hu

 

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Magyarcsanádi Kirendeltség

Cím: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Telefonszám: +36 62/520-630
Elektronikus levélcím: info[kukac]magyarcsanad[pont]hu

Honlapja: www.magyarcsanad.hu

Nagyalki Kirendeltség

Cím: 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.

Telefonszám: +36 62/520-040

Elektronikus levélcím: szocialis[kukac]nagylak[pont]hu

Honlapja: www.nagylak.hu

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 

Magyarcsanádi Hírek

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes szerv neve: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

Telefon: +36 62/562-663

Elektronikus levélcím: vezeto@csmkh.hu

Honlap: www.csmkh.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Helyi rendeletek egységes szerkezetben

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklete szerint

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adóhatósági ügyekben

A hatáskör címzettje: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljár: adóügyi feladatokkal megbízott személy

Illetékességi terület: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek közigazgatási területe


Szociális ügyekben

A hatáskör címzettje: Magyarcsanád Község Képviselő-testületének Szociális Bizottsága, Magyarcsanád Község Polgármestere, Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljár: szociális feladatokkal megbízott személy

Illetékességi terület: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek közigazgatási területe


Általános Igazgatási ügyekben

Hatáskör címzettje: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljár: igazgatási feladokkal megbízott ügyintéző

Illetékességi terület: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek közigazgatási területe

 

Építéshatósági ügyekben

Hatáskör címzettje: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljár: építéshatósági feladatokkal megbízott személy

Illetékességi terület: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak községek közigazgatási területe

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Hivatal: Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Háziorvosi ellátás: LB-Med Bt.

Védőnő: Önkormányzati ellátás

Fogászati alapellátás: Heidident Kft.

Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások: Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szociális szolgáltatások és ellátások: Önkormányzati ellátás

Óvodai ellátás: Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda

Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása: Önkormányzati ellátás, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

Köztemetők kialakítása és fenntartása: Önkormányzati ellátás

Közparkok és közterületek kialakítása és fenntartása: Önkormányzati ellátás

Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása: Önkormányzati ellátás

Kéményseprő ipari szolgáltatás: Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szociális étkeztetés: Matüf Kft.

Hulladékgazdálkodás: Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.

Víziközmű-szolgáltatás: Alföldvíz Zrt.

Villamosenergia: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Közvilágítás: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Földgázszolgáltatás: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Gyermekvédelmi ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás

Szociális ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás

Kereskedelmi üzletekről vezetett nyilvántartás adatai

2021. január 1-től az Üzletek és Piacok közhiteles nyilvántartása az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásból érhetők el. https://oknyir.kh.gov.hu/

Szálláshely szolgáltatási nyilvántartás

Az adózók és kötelezettségeik nyilvántartása

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Magyarcsanádi Hírek

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata (2020.03.01.)

Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata (2020.01.09.)

Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (2020.03.16.)

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (2019.10.22.)

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat & Magyarcsanád Községi Önkormányzat megállapodás (2020.01.31.)

Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (2019.10.22.)

Román Nemzetiségi Önkormányzat & Magyarcsanád Községi Önkormányzat megállapodás (2020.01.31.)

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (2019.10.22.)

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és Magyarcsanád Községi Önkormányzat megállapodás (2020.01.31.)

 

Képviselő-testület munkaterve 2019.

Képviselő-testület munkaterve 2020.

Képviselő-testület munkaterve 2021.

 

Testületi ülés jegyzőkönyvei

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Testületi ülés előterjesztései, meghívói

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázati kiírások

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 

Belső ellenőrzési jelentés 2017.

Belső ellenőrzési jelentés 2018.

Belső ellenőrzési jelentés 2019.

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Közérdekű adatok megismerése szabályzat 2020.

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai adatgyűjtés
 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Központi Statisztikai Hivatal

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

Közérdekű szerződések

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

-

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-

 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

-

 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

-


III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

Önkormányzat költségvetés 2018.

Önkormányzat zárszámadás 2018.

Önkormányzat költségvetés 2019.

Önkormányzat zárszámadás 2019.

Önkormányzat költségvetés 2020.

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Személyi juttatások

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

20/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzati támogatásról

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nettó 5 millió Ft értéket elérő szerződések

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Eu-s fejlesztések

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzés 2015-2016.

Közbeszerzés 2017.

Közbeszerzés 2018.

Közbeszerzés 2019.

Közbeszerzés 2020.

Közbeszerzés 2021.

Közbeszerzés 2022.

Közbeszerzés 2023.

 

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu