Pályázatok

Elérhetőségek

🏢 Községháza

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

☎ +36 62/520-630
+36 20/411-19-01

🕑 Ügyfélfogadás

H:

08:00-12:00; 12:30-16:00

K:

nincs ügyfélfogadás

Sz:

08:00-12:00; 12:30-16:00

Cs:

08:00-12:00

P:

08:00-12:00

🕑 Pénztár

H:

08:00-12:00; 12:30-15:00

K:

zárva

Sz:

08:00-12:00

Cs:

zárva

P:

08:00-12:00

 

Egyéb információk

Orvosi rendelő
☎ +36 62/611-010

Védőnői szolgálat
☎ +36 62/261-896

Gyógyszertár
☎ +36 62/672-096

Szociális Szolgáltatások
☎ +36 62/611-890;
+36 20/661-54-44

Családsegítő
☎ +36 70/796-93-61

Matüf Kft.
☎ +36 20/284-03-13

Főzőkonyha
☎ +36 62/611-733

Művelődési Ház
☎ +36 62/611-001

Általános Iskola
☎ +36 62/261-809

Óvoda
☎ +36 20/335-33-03

Magyar Posta Zrt.
☎ +36 62/261-808

🌐 Magyarcsanádi Hírek

🌐 E-Önkormányzat

🌐 Lazarjanos.hu

🌐 Kormányablak Busz

 

Hírek

Gyermeknap

2022.05.19.

 

» Tovább

Háziorvos rendelés

2022.05.19.

 Tisztelt Lakosok,

2022.05.19. csütörtök, és 2022.05.20. péntek napján
a háziorvosi rendelés időpontja helyettesítés miatt

12:00 - 14:00 óra.

Helyettes: Dr. Bittó Csaba

Megértésüket köszönjük.

» Tovább

Kamarai választás 2022.

2022.05.13.

2022. május 20. fontos nap lesz a térség mezőgazdaságának életében, hiszen ekkor rendezik meg az agrárkamarai választást. Csongrád-Csanád megyei település számára döntő jelentőségű, hiszen a magyar mezőgazdaság teljesítménye nem csupán a benne dolgozókat, hanem valamennyi lakost egyaránt érintik.

 

Apátfalva-Magyarcsanád-Nagylak lakosai 2022. május 20-án, 06.00 és 19.00 óra közötti időben az alábbi helyszínen szavazhatnak: 6931 Apátfalva, Templom utca 69. Falugazdász iroda

 

https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022

 

» Tovább

Pályázati felhívás Matüf Kft. ügyvezető

2022.05.12.

Pályázati kiírás

 

Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetői
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozott idejű, legfeljebb 2024. június 30. napjáig tartandó munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (4 óra)

A munkavégzés helye: Magyarcsanád Község közigazgatási területe.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• „B” kategóriás jogosítvány
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• élelmezésvezetői végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó az élelmezésvezetői végzettségét fél éven belül megszerzi

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27. 12:00 óra

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikusan a polgarmester@magyarcsanad.hu e-mail címre,
• Személyesen: Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére (6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

» Tovább

Pályázati felhívás Magyarcsanád belterület 856. hrsz

2022.05.12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

 

 egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező
Magyarcsanád, belterület 856. hrsz.
„Kivett, beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanok értékesítésére

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. év május 27. 12.00 óra.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlanok legfontosabb jellemzőit átvehető: 6932 Magyarcsanád Templom tér 1
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

» Tovább

Pályázati felhívás Magyarcsanád belterület 665, 661. és 658. hrsz

2022.05.12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

 

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező
Magyarcsanád, belterület 665, 661. és 658. helyrajzi számú

„Kivett, beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanokok értékesítésére

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. év május 27. 12.00 óra.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlanokok legfontosabb jellemzőit átvehető: 6932 Magyarcsanád Templom tér 1
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

» Tovább

Értesítés a 2022. évi határszemléről

2022.05.10.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal értesíti a végzés mellékletét képező ütemterv szerinti települések, illetve településrészek mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földjeinek, külterületi termőföldjeinek és termőföldnek nem minősülő kivett (utak, csatornák, beruházási területek…stb.) megnevezésű ingatlanok földhasználóit, tulajdonosait, igénybevevőit, tulajdonosi jogokat gyakorlóit, illetve vagyonkezelőit, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. helyszíni szemle során ellenőrzi a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését.

 

Az ügy tárgya: Hatósági ellenőrzés, melynek során a Földhivatali Osztály vizsgálja

  • a hasznosítási kötelezettség, ideiglenes –és mellékhasznosítási kötelezettség betartását,
  • az újrahasznosítás megszűnésének bejelentését, felméri az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket,
  • a művelési ág megváltoztatásának bejelentését, ellenőrzi a természetbeni állapotot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét,
  • a földminősítési mintaterek helytállóságát,
  • az engedély nélküli más célú hasznosításokat, ellenőrzi a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén az elrendelt eredeti állapot helyreállítását,
  • a beruházási területek, beruházási célterületek mellékhasznosítását, illetve ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését,
  • a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, illetve a belvíz megelőzését szolgáló vízelvezető árkok, csatornák állapotát.
  • a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását.

Hirdetmény megtekintése >>

 

» Tovább

FBH tájékoztatás

2022.05.05.

Tisztelt Lakosok!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elmaradt zöldhulladék
begyűjtésének pótlása: 2022.05.07. (szombat).

 

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk,


Vaskút, 2022. május 4.


Tisztelettel:


FBH-NP Nonprofit Kft.
6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Tel.: +36 20/326 24 34

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu