Pályázatok

Elérhetőségek

🏢 Községháza

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

☎ +36 62/520-630
+36 20/411-19-01

🕑 Ügyfélfogadás

H:

08:00-12:00; 12:30-16:00

K:

nincs ügyfélfogadás

Sz:

08:00-12:00; 12:30-16:00

Cs:

08:00-12:00

P:

08:00-12:00

🕑 Pénztár

H:

08:00-12:00; 12:30-15:00

K:

zárva

Sz:

08:00-12:00

Cs:

zárva

P:

08:00-12:00

 

Egyéb információk

Orvosi rendelő
☎ +36 62/611-010

Védőnői szolgálat
☎ +36 62/261-896

Gyógyszertár
☎ +36 62/672-096

Szociális Szolgáltatások
☎ +36 62/611-890
+36 20/661-54-44

Családsegítő
☎ +36 70/796-93-61

Matüf Kft. & Főzőkonyha
☎ +36 70/502-49-23
+36 20/213-74-11

Művelődési Ház
☎ +36 62/611-001

Általános Iskola
☎ +36 62/261-809

Óvoda
☎ +36 20/335-33-03

Magyar Posta Zrt.
☎ +36 62/261-808

🌐 Magyarcsanádi Hírek

🌐 E-Önkormányzat

🌐 Lazarjanos.hu

🌐 Kormányablak Busz

 

Hírek

Pályázati felhívás Magyarcsanád belterület 665, 661. és 658. hrsz

2022.05.12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat
(6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

 

egyfordulós, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező
Magyarcsanád, belterület 665, 661. és 658. helyrajzi számú

„Kivett, beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanokok értékesítésére

 

1./ A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. év május 27. 12.00 óra.

2./ A pályázatok benyújtásának címe: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

3./ Pályázati anyag, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlanokok legfontosabb jellemzőit átvehető: 6932 Magyarcsanád Templom tér 1
Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

4./ A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye, pályázati ajánlatok elbírálása, versenytárgyalás időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja: Az ajánlattevők az előbbi időpontokról írásban, postai úton tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton kapnak értesítést, amelyeknek helye: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 6932 Magyarcsanád Templom tér 1

» Tovább

Értesítés a 2022. évi határszemléről

2022.05.10.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal értesíti a végzés mellékletét képező ütemterv szerinti települések, illetve településrészek mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földjeinek, külterületi termőföldjeinek és termőföldnek nem minősülő kivett (utak, csatornák, beruházási területek…stb.) megnevezésű ingatlanok földhasználóit, tulajdonosait, igénybevevőit, tulajdonosi jogokat gyakorlóit, illetve vagyonkezelőit, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. helyszíni szemle során ellenőrzi a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését.

 

Az ügy tárgya: Hatósági ellenőrzés, melynek során a Földhivatali Osztály vizsgálja

  • a hasznosítási kötelezettség, ideiglenes –és mellékhasznosítási kötelezettség betartását,
  • az újrahasznosítás megszűnésének bejelentését, felméri az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket,
  • a művelési ág megváltoztatásának bejelentését, ellenőrzi a természetbeni állapotot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét,
  • a földminősítési mintaterek helytállóságát,
  • az engedély nélküli más célú hasznosításokat, ellenőrzi a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén az elrendelt eredeti állapot helyreállítását,
  • a beruházási területek, beruházási célterületek mellékhasznosítását, illetve ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését,
  • a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, illetve a belvíz megelőzését szolgáló vízelvezető árkok, csatornák állapotát.
  • a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását.

Hirdetmény megtekintése >>

 

» Tovább

FBH tájékoztatás

2022.05.05.

Tisztelt Lakosok!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elmaradt zöldhulladék
begyűjtésének pótlása: 2022.05.07. (szombat).

 

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk,


Vaskút, 2022. május 4.


Tisztelettel:


FBH-NP Nonprofit Kft.
6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Tel.: +36 20/326 24 34

» Tovább

FBH ürítési tájékoztató 2022.

2022.04.29.

  

(Nagyításhoz kattintson a képre)

» Tovább

KAB busz ügyfélfogadás

2022.04.27.

Tisztelt Lakosok,

A Kormányhivatal tájékoztatása alapján a KAB busz ügyfélfogadása
2022. május 11. (szerda), 10:30 és 12:30 között
várható a Művelődési Ház parkolójában.

 

» Tovább

Képviselő-testületi ülés meghívó

2022.04.22.

Meghívó

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. április 27. napján 14:00 órakor
soros nyílt és zárt ülést tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.)


Napirend

Nyílt ülés

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Farkas János polgármester

2.) Beszámoló az adóhatóság munkájáról, 2021. évi adóbevételeinek alakulásáról
Előadó: Farkas János polgármester, Dr. Szénási Hanna jegyző

3.) Beszámoló a 2021. évi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról
Előadó: Farkas János polgármester, Somodi Istvánné ÖNO vezető

4.) Beszámoló a Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit 2021. évi működéséről
Előadó: Farkas János polgármester, Matüf Kft. ügyvezető

5.) Tájékoztató a Falugazdász 2021. évi munkájáról
Előadó: Farkas János polgármester, Fehér Attila Falugazdász

6.) Előterjesztések

7.) Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, és előre is köszönöm!


Magyarcsanád, 2022. március 23.


Farkas János sk.
polgármester

» Tovább

Eboltás

2022.04.21.

 

» Tovább

Matüf Kft. ügyvezetői munkakör pályázat

2022.04.13.

Pályázati kiírás

Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetői
munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:
határozott idejű, legfeljebb 2024. június 30. napjáig tartandó megbízási jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidő (4 óra)
A munkavégzés helye:
Magyarcsanád Község közigazgatási területe.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• felsőfokú végzettség
• kereskedelmi vezetői területen szerzett munkatapasztalat
• „B” kategóriás jogosítvány
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• jogi és kereskedelmi területen szerzett tapasztalat, végzettség
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikusan a polgarmester@magyarcsanad.hu e-mail címre,
• Személyesen: Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére (6932 Magyarcsanád Templom tér 1.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

» Tovább

© 2015 Magyarcsanád Község Önkormányzata

vebe.hu